Liên hệ

Cảm ơn bạn đã vào xem trang này. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Họ và tên:
Địa Chỉ Email:
Chủ đề:
Số đơn đặt hàng:
Thông điệp của bạn:
Mã xác minh: Làm mới  Email: [email protected]

  Tel: +86-571-8233-3973


Bridgat Technology Limited
RM.24-3, HuPanYuan
XiangHuRenJia
Hangzhou, Zhejiang
China, 311000
Hàng mới